Oslo byarkiv er Oslo bys egen arkivinstitusjon – byens hukommelse.

Her bevares arkivmateriale fra virksomheter i Oslo og tidligere Aker kommune og fra ulike private organisasjoner, institusjoner og bedrifter. Samlingen utgjør 20 000 hyllemeter med papirarkiver, en mengde byggetegninger, kart, ca 600 000 fotografier og oslofilmene og en omfattende boksamling med Oslo-litteratur. Materialet er hovedsaklig fra 1837 og fram til i dag. Det eldste skriver seg fra siste halvdel av 1600-tallet. Materialet gir mange innganger til byens utvikling, økonomisk og politisk historie, sosialhistorie og personalhistorie.
Oslo byarkiv stiller kildemateriale til disposisjon for ulike typer brukere og formidler kunnskap om Oslos historie.
Les mer om oss her.

 

Bruke filmene

Ønsker du å bruke våre filmer?

Alle filmer skal ved bruk krediteres med fotografen/regissørens navn og eierinstitusjon, slik: fotografen/regissørens navn/ Oslo byarkiv.

Alle filmene kan brukes gratis til ethvert formål i den oppløsningen de er tilgjengelig i på oslofilmer.no og digitaltmuseum.no. Som bruker står du ansvarlig for å overholde forpliktelser som personvern og fotografens rett til respektfull gjengivelse.

Trenger du å få tilsendt en høyoppløst filmfil?
Hvis du trenger å få tilsendt en høyoppløst filmfil må dette bestilles og vi fakturerer med 1250 inkl. moms pr. fil vi sender. Du kan til gjengjeld bruke så mye av filmen du ønsker.

For bestilling kontakt vår fotoarkivar caroline.juterud@kul.oslo.kommune.no, Telefon: 91846596 / byarkivets resepsjon 23460350